SZKOLENIE, DZIĘKI KTÓREMU BĘDZIESZ MIAŁ MNIEJ PRACY, ALE WIĘCEJ WDZIĘCZNYCH KLIENTÓW

Dobrze wycentrowane koło to nie tylko proste koło. To przede wszystkim koło trwałe i o odpowiedniej sztywności. Na kursie nauczysz się jak wykonać tę pracę szybko i dobrze. 

Kurs obejmuje:

  • 1 dzień roboczy (8 godzin szkoleniowych zajęć warsztatowych)
  • centrowanie kół z użyciem tensometru, dobór odpowiednich naciągów

Cena kursu: 1250 zł/os.

Liczba uczestników: maksimum trzy osoby

Kursant pozna zasady centrowania kół i dobierania odpowiednich naciągów szprych. Nauczy się używać kluczy do centrowania, tensometru i centrownicy. Podczas szkolenia Kursant wycentruje kilka kół o różnych grubościach szprych, w różnym stanie zużycia.